Rekettyési-Rettenetes szálkásszőrű tacskó kennel

A tacskóról

2018-06-12

A TACSKÓ

Származás : Németország

ALKALMAZÁS : vadászkutya föld feletti és kotorék munkára

FCI CSOPORT BEOSZTÁS: 
IV-es fajtacsoport
Tacskók
Munkavizsgára kötelezett

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: A borzebnek is nevezett tacskó a középkortól fogva ismert. A kopókból folyamatos tenyésztési munkával olyan kutyákat tenyésztettek, melyek különösen a kotorékmunkára voltak alkalmasak. Ebből a rövidlábú kutyából fejlődött ki a tacskó, mely az egyik legsokoldalúbb munkavadászkutya lett. A föld feletti munkában is kiváló teljesítményt mutat, pl. a nyomkövetésben, a vad felriasztásában és a vércsapán. A legrégebbi tacskó egyesület az 1888-ban alakult Német Tacskó Klub. A tacskót évszázadok óta 3 különböző méretben (normál, törpe és kaninchen) és 3 szőrváltozatban ( rövidszőrű, szálkásszőrű és hosszúszőrű) tenyésztették.

ARÁNYOK: A földtől a marmagasság kb. egyharmadát kitevő távolság esetén a testhossznak harmonikus arányban kell állnia a marmagassággal kb. 1 az 1,7-1,8 arányban.

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: alacsony, rövidlábú, nyújtott, de tömör alkat, nagyon izmos, a fej enyhén hetykén kihívó tartású, érdeklődő arckifejezéssel. Az általános megjelenése típusos és nemi jellegnek megfelelő. Az aránylag hosszú törzs és rövid végtagok ellenére nagyon mozgékony és fürge.

VISELKEDÉS, JELLEM (WESEN): Barátságos természetű, nem félénk és nem agresszív, kiegyensúlyozott vérmérsékletű. Szenvedélyes, kitartó, jó szimatú és fürge vadászkutya.

FEJ: Hosszan nyújtott, felülről és oldalról nézve az orrtükörig egyenletesen keskenyedő, de nem elhegyesedő. A szemöldökívek jól fejlettek. Az orrporc és az orrtükör hosszú és keskeny.

KOPONYA:
Agykoponya: Inkább lapos, fokozatosan az enyhén ívelt orrhát felé nyúló.
Stop: Alig hangsúlyos.
ARCKOPONYA: 
Orrtükör: Jól fejlett.
Fang: Hosszú, megfelelően széles és erőteljes. A szájnyílás nagyra, a szem magasságáig nyitható.
Állkapocs/fogak: Erőteljesen fejlett felső és alsó állkapocs, ollós harapás, kiegyenlített, szorosan záródó. Ideális esetben a fogképlet 42 fog, erőteljesen egymásba kapcsolódó szemfogakkal.
Ajkak: Feszesen simulók, az alsó állkapcsot jól fedik.
Szemek: Közepesen nagy, ovális, egymástól távol illesztettek, tiszta, energikus, de barátságos kifejezésű. A tekintet nem szúrós. A szőrszíntől függetlenül az összes kutyánál a szem színe: a csillogó sötétvörös barnától a fekete-barnáig terjedhet. A foltos kutyáknál az üveg-, hal-, vagy gyöngyszemek nem kívánatosak, de tolerálhatók.
Fülek: Magasan, de nem túlzottan elöl tűzött, eléggé, de nem túlságosan hosszúak, lekerekített, mozgékony, a fül elülső szélei szorosan a pofákhoz simulók.
Nyak: Megfelelően hosszú, izmos, a nyakon a bőr feszesen simuló, a nyakvonal enyhén ívelt, szabadon, magasan hordott .

TÖRZS: 
Felső vonal: a tarkótól a kissé csapott farig harmonikusan nyúló a hátvonal.
Mar: Kifejezett.
Hát: A magas mar után a további csigolyák vonalában, egyenes, vagy enyhén hátrafelé ívelt. Feszes és jól izmolt.
Ágyék: Erőteljesen izmolt, megfelelően hosszú.
Far: Széles és megfelelően hosszú, enyhén csapott.
Mellkas: A mellcsont kifejezett, és annyira előreugró, hogy mindkét oldalán kis mélyedés látszik. A mellkas elölről nézve ovális, felülről és oldalról nézve tágas. A szívnek és a tüdőnek megfelelő helyet biztosítva. A bordaívek jól hátranyúlnak. A lapockák és a felkar megfelelő szögellése esetén a mellső végtag oldalnézetben takarja a mellkas legmélyebb pontját.
Alsó vonal: Enyhén felhúzott.
Farok: Nem túlzottan magasan tűzött. A hátvonal meghosszabbításában hordott. A farok utolsó harmadában csekély törés megengedett.

VÉGTAGOK:
MELLSŐ VÉGTAGOK: 

Általános: Jól izmolt és jól szögelt; elölről nézve száraz, egyenesre állított lábak erős csontozatú és egyenesen előreállított mancsok.
Lapocka: Plasztikusan izmolt. Hosszú, ferdén illesztett lapocka, szorosan a mellkashoz simuló.
Felkar: Azonos hosszúságú a lapockacsonttal, azaz csaknem derékszöget alkotva, az erőteljes csontozat jól izmolt, a bordákhoz simuló, de szabadon mozgó.
Könyökök: Sem ki – sem befelé fordulók.
Alkar: Rövid, de olyan hosszú, hogy a kutya földtől való távolsága a marmagasságának kb. egyharmada legyen. Lehetőleg egyenes.
Mellső lábtőízület: A mellső lábtőízületek közelebb állnak egymáshoz, mint a vállízületek.
Mellső lábközép: Oldalról nézve a mellső lábközép nem állhat meredeken és nem irányulhat feltűnően előre.
Mellső mancsok: Az ujjak szorosan illeszkednek egymáshoz, jól íveltek, a talppárnák kemények, ellenállóak és jól párnázottak, erős, kemény körmök. Az ötödik ujjnak nincs jelentősége, de eltávolítani nem szabad.

HÁTULSÓ VÉGTAGOK: 
Általános: Jól izmolt, arányos a mellső végtaggal. A térd és a csánk erősen szögelt. A hátulsó lábak párhuzamosak, a talajon sem szűk sem tág állású.
Comb: Megfelelően hosszú és jól izmolt.
Térdízület: Széles és erőteljes, nagyon jól szögelt.
Lábszár: Rövid, a combbal megközelítőleg egy derékszöget zár, jól izmolt.
Csánk: Erőteljes, inas és száraz.
Hátulsó lábközép: Viszonylag hosszú, a lábszár felé mozgékony és enyhén előre ívelt.
Hátulsó mancsok: Négy szorosan illesztett lábujj, melyek jól íveltek. Teljesen a talppárnákra állók.

MOZGÁS: A mozgás tértölelő, folyamatos és lendületes legyen, hosszú, földközeli léptekkel, jó tolóerővel, mely enyhe, rugalmas átívelést biztosít a hátvonalra. A farok a hátvonal meghosszabbításában enyhén lefelé tartva hordott. Mozgásban az elülső és a hátulsó végtagok párhuzamosak.

BŐR: Szorosan a testre simuló .

SZŐRTAKARÓ:
RÖVIDSZŐRŰ: 

SZŐR: Rövid, sűrű, csillogó, simán simuló, tömör és kemény, sehol nem lehet szőrtelen hely.
FAROK: Finom, dús, de nem túlzottan szőrözött. A farok alsó oldalán egy kevés hosszabb fedőszőr nem hiba.
SZÍN:
a,Egyszínű: vörös, vörösessárga , sárga, mind lehet fekete szőrrel tűzött, vagy anélkül. A tiszta színt minden esetben előnyben kell részesíteni. A vörös színt értékesebbnek kell tekinteni, mint a vörösessárgát vagy  a sárgát. Az erősen feketével tűzött szőrű kutyákat is ide kell sorolni és nem más színűekhez. A fehér nem kívánatos, de egy-egy kis fehér folt nem kizáró ok. Az orrtükör és a körmök feketék, a vörös-barna megengedett, de nem kívánatos.
b,Kétszínű: Mélyfekete vagy barna, mindegyik rozsdabarna vagy sárga jegyekkel a szemek fölött, a fang oldalán és az alsó ajkakon, a fül belső szélén, az előmellen, a lábak belső és hátulsó oldalán, a mancsokon, a végbélnyílás körül, és onnan a farok fele hosszáig. Az orrtükör és a körmök a fekete kutyáknál fekete, a barna kutyáknál barna. A fehér nem kívánatos, de egyes kis foltocskákban nem kizáró ok. Nagy kiterjedésű barna vagy sárga jegy nem kívánatos.
c,Foltos (tigriscsíkos, csíkos): Az alapszín mindig a sötétebb szín (fekete,vörös vagy szürke). Kívánatosak a szabálytalan szürke vagy beige foltok (de nem kívánatosak a nagy kiterjedésű foltok, platni). Sem a sötét, sem a világos szín nem lehet túlsúlyban. A csíkos tacskó vörös vagy sárga színű, sötét csíkozással. Az orr és a körmök színe megegyezik az egyszínű és a kétszínű tacskóéval.

SZÁLKÁS SZŐRŰ: 
SZŐR: A fang, a szemöldök és a fül kivételével az egész testen egyenletesen simuló, sűrű, drótos fedőszőr dús aljszőrzettel. A fangon egy világosan kivehető szakáll található. A szemöldök bozontos. A füleken a szőr rövidebb, mint a testen, és szinte sima. A farok egyenletesen simuló szőrrel fedett.
SZÍN: Túlnyomóan a világos vaddisznószíntől a sötét vaddisznószínig, valamint száraz avarszín. A továbbiakban ugyanaz érvényes, mint a rövidszőrű tacskónál az a, -b, pontokban foglaltak szerint.

HOSSZÚSZŐRŰ: 
SZŐR: Aljszőrrel borított finom, fényes szőr, mely a testhez simuló és a nyak és a test alatt meghosszabbodó, a fülekre hosszan ráboruló. A hátulsó lábakon és a farkon zászlót alkot, mely a leghosszabb a farok alsó oldalán.
SZÍN: Mint a rövidszőrűnél a, -b, pontokban foglaltak szerint.

NAGYSÁG/SÚLY: 
Normál tacskó: A mellbőség 35 cm felett. A felső súlyhatár 9 kg.
Törpe tacskó: A mellbőség 30-35 cm, az alsó 15 hónapos korhatárnál mérve.
Kaninchen tacskó: 15 hónapos kortól a mellbőség max. 30 cm.

HIBÁK: 
Minden eltérés a megengedettől hibának tekintendő és a hibának megfelelően kell értékelni. Az M3-asokat (molaris3) a bírálatnál nem kell figyelembe venni. Két P1 (premoralis 1) hiányát nem kell hibának tekinteni. Hibának kell tekinteni egy P2 hiányát, amennyiben az M3-as kivételével több fog nem hiányzik, vagy ha a fogzáródás a szabályos ollós harapástól eltér, mint például a harapófogó harapás.

SÚLYOS HIBÁK: 
Könnyed, hosszúlábú, vagy talajhoz közel vonszolt test.  Egyéb foghibák, melyek a hibák és a kizáró okok alatt szerepelnek.  Üvegszem, kivételt képeznek a foltos kutyák.  Hegyes, túlzottan redőzött fülek.  A vállakon függő test.  Nyerges hát, pontyhát.  Gyenge ágyéktájék.  Túlzott testfelépítés (a marnál magasabb far).  Túl gyenge mellkasú Agárszerű, felhúzott lágyék.  Rosszul szögelt elülső vagy hátulsó végtagok.  Keskeny, izomszegény hátulsó végtagok.  Tehénállás vagy hordóállás.  Befelé vagy túlzottan kifelé forduló mancsok.  Szétterpesztett ujjak.  Nehézkes, ügyetlen, kacsázó mozgás.

SZŐRZET: 
Rövidszőrű tacskó: 
Túl finom, vékony szőr, szőrhiányos fülek(bőrfül), egyéb szőrhiányosségok a testen.  Túl durva, hosszú szőr. Kefefarok.  Részben vagy teljes hosszában szőrtelen farok.
Szálkásszőrű tacskó: 
Puha szőrzet, akár rövid akár hosszú.  Hosszú, a testtől minden irányban elálló szőrzet.  Göndör vagy hullámos szőr.  Puha fejszőrzet.  Zászlós farok.  Hiányzó szakáll.  Hiányzó aljszőr.  Rövidszőrűség. 

Hosszúszőrű tacskó: 
Hullámos vagy bozontos szőr.  A farkon a zászlós szőr hiánya.  A fülön a hosszú szőr hiánya.  Az egész testen egyenletesen hosszú szőr.  Rövidszőrűség.  Túlzott választék a háton.  Az ujjak között hosszú szőrzet.

KIZÁRÓ HIBÁK: 
Nagyon félénk vagy túl agresszív kutya.  Előreharapás, hátraharapás vagy keresztharapás.  Az alsó állkapocsban lévő szemfogak hibás elhelyezkedése.  Egy vagy több szemfog hiánya, vagy egy vagy több metszőfog hiánya. 
Egyéb premolarisok vagy molarisok hiánya, kivéve: az alsó két P1 ill. P2 hiánya tekintet nélkül az M3-ra.  Túl mély mellkas.  Valamennyi farokhiba.  Laza vállak.  Túl puha lábízület.  Jegy nélküli fekete szín, fehér szín jegyekkel vagy jegyek nélkül.  Más színek a felsoroltakon kívül.

N.B.: A kanoknak két, szemmel láthatóan normálisan fejlett, teljes egészében a herezacskóban elhelyezkedő herével kell rendelkezniük.

FÉDÉRATION CYNOLOGQUE INTERNATIONALE

Secrétariat Général:13, Place Albert I  –  B-6530 THUIN

FCI Standard Nr.148 (2001. 05. 09.) D

AZ ÉRVÉNYES ÉS EREDETI STANDARD DÁTUMA : 2001. 05. 09.

Loading...